نمایش ,پنجره ,راینو ,چهار پنجره

بصورت کلی پنجره راینو جهت دریافت اطلاعات و کار با این نرم افزار به شش قسمت تقسیم میشود. 

1-Menu Bar : که امکان دسترسی به دستورات را فراهم میکند.

2-Tool bars : یا همان نوار ابزار، که راه میانبر برای دسترسی به دستورات است.

3-Command area : همان خط فرمان است که با تایپ دستور مورد نظر، دستور اجرا میشود.

4-Graphics area : محیطی که پنجره های نمایش را نشان میدهد. ( بطور پیش فرض چهار پنجره نمایش در راینو وجود دارد که قابلیت افزوده یا کم شدن دارد این چهار پنجره عبارتند از : Top،Front،Right،perspective)

5-View ports :  به هریک از پنجره های نمایش که دید متفاوتی از مدل را نمایش میدهند View port میگویند.

6-Status Bar : یا نوار وضعیت که مختصات نقاط و وضعیت مدل را نمایش میدهد.


منوها


ادامه آموزش درصورت به حد نصاب رسیدن درخواست کنندگان میسر خواهد بود.

منبع اصلی مطلب : راینو
برچسب ها : نمایش ,پنجره ,راینو ,چهار پنجره
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : آشنایی با محیط راینو